Årsmöten

Årsmötet torsdag den 12 mars 2020 blev allt annat än det vi hade planerat. Vi hade för fösta gången fått löfte om att få låna Svensk Sjuksköterskeförenings lokal på Baldersgatan 1 i Stockholm för vårt möte men i sista stund fick vi information om att lokalen var stängd pga Corona smitta. Vi fick även återbud från de flesta medlemmar som anmält sig förutom två personer som i alla fall kom. Vi hade även som vanligt bjudit in en person som skulle vara ordförande för mötet men även det ändrades pga risk för Corona smitta.  Vi genomförde i alla fall årsmötet och protokoll från mötet kommer att publiceras inom kort.

Protokoll årsmöten:

Årsredovisning: