Skip to content

Medlemstipendier

Är du Rödakorssjuksköterska och medlem i RKS har du möjlighet att söka stipendium.

Stipendierna avser att stimulera Rödakorssjuksköterskor att med kreativt tänkande utveckla nya idéer/metoder som ytterst främjar ett kvalitativt arbete inom vård och omsorg.

Stipendierna kan sökas av
• Sjuksköterska som är verksam inom yrket.
• Lärare i hälso- och sjukvård, oavsett organisation.
• Disputerad sjuksköterska med intresse för forskning inom yrkesområdet.
• Sjuksköterska som önskar delta i studieresa/studiebesök/utbildning/konferens av relevans för hennes/hans yrkesverksamhet.

Skriftlig ansökan skall innehålla CV med intyg från nuvarande anställning och beräknad kostnadskalkyl.
Ansökan insändes i fyra exemplar med en beskrivning, på högst 400 ord som motiverar din ansökan.

Ladda ner ansökan

Beslut om stipendierna fattas av RKS:s styrelse, stipendiet kan sökas under hela året.
Stipendiaterna ska skriftligen dokumentera och presentera projektet vid överenskommen tid.
Maxbelopp är 10 000 kronor. Man kan endast erhålla stipendie en gång.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta ordförande eller sekreteraren.