Skip to content

Om RKS

RKS är en intresseförening/ideell förening för sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola i Stockholm eller i Boden – numera Röda Korsets Högskola.

RKS bildades i sin nuvarande form 1997. Tidigare fanns en förening för sjuksköterskor utbildade vid Röda Korsets sjuksköterskeskola/högskola sedan skolan bildades 1863. Före 1997 var Stiftelsen Rödakorshemmet huvudman för föreningen. 2009 fick föreningen sin nuvarande benämning, RKS, Röda Korsets Sjuksköterskeförening. Mellan åren 1997 och 2009 hette föreningen Röda Korsets Sjuksköterskekårs Intresseförening, RKSI.

Syftet med föreningen är att i huvudsak verka för sammanhållning av sjuksköterskor som utbildats vid Röda Korsets högskola/sjuksköterskeskola. Föreningen har sitt säte i Stockholm och styrelsen har sitt säte på Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11, 141 21 Huddinge. Styrelsen ser gärna att de medlemmar som befinner sig i andra delar av Sverige träffas och där lokala föreningar finns är styrelsen tacksam för att få information om dessa. Lokala föreningar utanför Stockholmsområdet kan ansöka hos styrelsen om mindre bidrag för att underlätta för Rödakorssjuksköterskor i andra delar av Sverige träffas.

För mer information om föreningen, se stadgarna.