Skip to content

Stipendier

Är du Rödakorssjuksköterska och medlem i RKS har du möjlighet att söka stipendium.

Stipendierna avser att stimulera Rödakorssjuksköterskor att med kreativt tänkande utveckla nya idéer/metoder som ytterst främjar ett kvalitativt arbete inom vård och omsorg.

Stipendierna kan sökas av:
• Sjuksköterska som är verksam inom yrket.
• Lärare i hälso- och sjukvård, oavsett organisation.
• Disputerad sjuksköterska med intresse för forskning inom yrkesområdet.
• Sjuksköterska som önskar delta i studieresa/studiebesök/utbildning/konferens av relevans för hennes/hans yrkesverksamhet.

Skriftlig ansökan skall innehålla CV med intyg från nuvarande anställning och beräknad kostnadskalkyl.
Ansökan insändes i fyra exemplar med en beskrivning, på högst 400 ord som motiverar din ansökan.
Ladda ner ansökan

Beslut om stipendierna fattas av RKS:s styrelse, stipendiet kan sökas under hela året. Stipendiaterna ska skriftligen dokumentera och presentera projektet vid överenskommen tid.
Maxbelopp är 10 000 kronor. Man kan endast erhålla stipendie en gång. För ytterligare information är du välkommen att kontakta ordförande eller sekreteraren.

 

Stiftelsen Rödakorshemmet

utlyser följande stipendier för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet:

Dessa stipendier kan endast sökas av Rödakorssjuksköterskor och avser
– För Stiftelsen Ella Svenssons Fond, vidareutbildning och forskning inom vårdvetenskap
– För Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond, studier och studieresor
– För Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs fond, stöd för elever och sjuksköterskor
– För John Böttigers stiftelse, fortbildning och vidareutbildning

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekeration eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten. 

För mer information samt ansökningsformulär kontakta Röda Korsets Högskola per
e-post: stipendier@rkh.se eller per telefon: 08 – 587 516 00.

Ansökan finner ni även här.

Ansökan sänds senast den 31 oktober 2021 till:
Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Rödakorshemmet
Box 1059
141 21 Huddinge