Stipendier

Är du Rödakorssjuksköterska och medlem i RKS har du möjlighet att söka stipendium.

Stipendierna avser att stimulera Rödakorssjuksköterskor att med kreativt tänkande utveckla nya idéer/metoder som ytterst främjar ett kvalitativt arbete inom vård och omsorg.

Stipendierna kan sökas av:
• Sjuksköterska som är verksam inom yrket.
• Lärare i hälso- och sjukvård, oavsett organisation.
• Disputerad sjuksköterska med intresse för forskning inom yrkesområdet.
• Sjuksköterska som önskar delta i studieresa/studiebesök/utbildning/konferens av relevans för hennes/hans yrkesverksamhet.

Skriftlig ansökan skall innehålla CV med intyg från nuvarande anställning och beräknad kostnadskalkyl.
Ansökan insändes i fyra exemplar med en beskrivning, på högst 400 ord som motiverar din ansökan.
Ladda ner  Ansokan Stipendier från Röda Korsets Sjuksköterskeförenings_Stpendiefond.

Beslut om stipendierna fattas av RKS:s styrelse, stipendiet kan sökas under hela året. Stipendiaterna ska skriftligen dokumentera och presentera projektet vid överenskommen tid.
Maxbelopp är 10 000 kronor. Man kan endast erhålla stipendie en gång. För ytterligare information är du välkommen att kontakta ordförande eller sekreteraren.

 

Stiftelsen Rödakorshemmet

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten.

Stiftelsen Rödakorshemmet delar ut bidrag från följande stiftelser: Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för ekonomiskt stöd samt stiftelserna O M Björnstjernas understöds- och pensionsfond, U L Bångs fond, Lotten och Albert Cederlunds minnesfond, P Erikssons Vilo- och rekreationsfond, Fåhreus fond, Lydia Graves fond, Med dr Thorbjörn och Anna Hwass minnesfond, Helge Ax:son Johnsons fond, Grosshandlare Oscar Seippels donationsfond, Jeanne Skiöldebrands fond, Fröken Sophie Sundins donationsfond, Karin och Hjalmar Tornblads fond, John Böttigers Stiftelsen och Stiftelsen Disponent John Hedins fond.

Bidrag kan sökas av sjuksköterska som genomgått Röda Korsets Högskola, tidigare Röda Korsets Sjuksköterskeskola, som om på grund av låg pension, sjukdom, höga boendekostnader eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd.

Sökande förväntas styrka behovet av bidrag.

Ansökningsformulär finns att hämta i Word-format nedan annonsen alternativt erhålles på tel: 08-452 46 00 eller e-post stipendier@redcross.se .
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2020. Ansökan ställs till Stiftelsen Rödakorshemmet, Box 175 63, 118 91 Stockholm
Stipendier för vidareutbildning och forskning kommer annonseras i september, utdelning sker i december.

Ansökan finner ni här.