Julhälsning

Kära kollegor

Vi i styrelsen vill önska Er alla en riktigt God jul och Gott Nytt År

Det gångna året har fått många av oss att värdesätta det normala vardagslivet vi hade före pandemin, då vi kunde röra oss fritt i samhället och världen. Att inte kunna träffa vänner och familj närsomhelst eller besöka konserter, museum mm. är sannerligen en prövning, men vi hoppas att med alla interventioner som nu sätts in och ett kommande vaccin får stopp på pandemin.

Vi hoppas att ni alla har fått julbrevet och där kan ni bl.a. läsa att vi gärna vill ordna en Vår- eller Sommarfest istället för den nu inställda julfesten. Att ordna en sådan fest har tidigare varit ett önskemål från flera medlemmar. Blir det lyckat kanske vi gör det till en tradition.

Är du intresserad av vår/ sommarfest så måste du maila eller ringa oss och uppge mail eller telefonnummer så vi kan kontakta dig om tid och plats. Vi kommer även ha information på hemsidan under aktuellt.

Vi uppmanar även alla som ännu inte har förtjänstmärke att söka och vi erbjuder ekonomisk ersättning för resekostnader för er som inte bor i Stockholmsregionen. Det finns en ansökningsblankett på hemsidan som ni fyller i och skickar in senast 4 mars 2021. Vi planerar att dela ut märket i maj i samband med en trevlig ceremoni och lunch.

Det kanske inte är så många av oss som är med i föreningen som har varit yrkesverksamma under en pandemi men vi har alla säkert arbetat eller arbetar under pressade situationer och kan lätt sätta oss in i hur arbetsamt våra kollegor nu har det i vården. Därför är det viktigt att vi också för deras skull följer de nya restriktionerna som ytterligare har skärpts i dagarna.

Kära kollega, även om vi anmodas att träffa så få personer som möjligt så hoppas vi att du har någon att fira jul med eller har kontakt med via telefon eller dator, någon som är dig när och kär.

Varmaste julhälsningar från oss i RKS styrelse

May Blom, ordförande
Eva Sydhoff Henriksen, sekreterare
Marianne Thulstrup, kassör
Elisabet Almgren-Zebrowska, ledamot
Birgitta Bohlin, ledamot
Helene Hall, eventansvarig
Marie Louise Taylor, valberedning
Ingegerd Winblom, valberedning