Skip to content

Studentstipendier

Stipendier till studenter vid Röda Korsets Högskola

För att uppmuntra studenter till vetenskapligt arbete samt fördjupning inom sitt ämnesområde delar RKS ut stipendier till våra nyutexaminerade kollegor på examensdagen. Styrelsen beslutar om belopp för stipendiet.

Dessa stipendier avser,
”att stimulera studenter vid Röda Korsets Högskola till kreativt tänkande och utifrån vetenskapligt grundad kunskap utveckla nya idéer eller metoder för att främja kvaliteten eller utveckling av omvårdnad i praktiken, som ämne eller vetenskap”.

En grupp lärare vid Röda Korsets Högskola nominerar och utser kandidatuppsatser och studenter som kan komma ifråga som möjliga stipendiater. Vidare villkor för att erhålla studentstipendium från RKS:

  • Kandidatuppsatsen ska vara godkänd av examinator vid Röda Korsets Högskola och erhållit betyget ”väl godkänd”.
  • Studenten ska ha fullgjort hela sjuksköterskeutbildningen enligt kursplanen och vara godkänd för att erhålla legitimation som sjuksköterska vid tillfälle för utdelning av stipendium.