Skip to content

Information om GDPR till våra medlemmar

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den ofta kallas för efter förkortningen av den engelska titeln General Data Protection Regulation har tillämpats från maj 2018 och är ett skydd för personuppgifter i ett medlemsregister.

  • Det är styrelsen i Röda korsets sjuksköterskeförening som är personuppgiftsansvarig och vi kan kontaktas via medlemstelefon 070 018 69 15 eller mail styrelsen@rksf.se
  • Vi behandlar endast namn, adress och examensdatum i medlemsregistret.
  • Dessa personuppgifter behandlas för att kunna skicka ut medlemsavgift och information om aktiviteter.
  • Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon samarbetspartner eller till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Alla medlemmar har rätt att;

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Läs mer på: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/