Årsmötet

Årsmötet förflöt som planerat. I år kom 21 personer det var så roligt. Det lyckades att locka fler via massmail. Vi minglade och åt lite smått före mötet.

Eva Henriksen ledde mötet och styrelsen kvarstår förutom Hanna som avtackades med blommor.

Stipendiat Charlotta Bergström höll en informativ föreläsning om sin forskning som uroterapeut omkring underlivsproblem efter strålning.

 

Årsbokslutet finns under fliken Årsmöte tillsammans med protokoll.