Skip to content

Röda Korsets Sjuksköterskeförenings förtjänstmärke

Förtjänstmärke - Röda korsets sjuksköterskorFörtjänstmärket delas ut till medlemmar i RKS som har varit verksamma i yrket i minst 10 år. Även studier och barnledighet får inräknas.

Förtjänstmärket delas ut under högtidliga former i anslutning till Henri Dunants födelsedag i början av maj varje år. Styrelsen bjuder på lättare förtäring.

Förtjänstmärkesutdelning är onsdagen den 15 maj 2024 kl. 17:00.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars 2024, via e-post eller mobil.